Nytt chefsuppdrag

Lämnar fackliga strategier för att utveckla Norrbotten

Lämnar fackliga strategier för att utveckla Norrbotten
Vårdförbundets vårdstrategiska chef, Lisbeth Löpare Johansson, blir utvecklingsdirektör i Norrbotten. Foto: Simon Johansson

En tjänsteman med ett omfattande politiskt uppdrag slutar på Vårdförbundet. I oktober blir förbundets vårdstrategiska chef, Lisbeth Löpare Johansson, utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.

När Lisbeth Löpare Johansson lämnade sitt uppdrag som vice ordförande i Vårdförbundet för sex år sedan var det för att utveckla kvaliteten inom primärvården i Norrbotten. Hon kom tillbaka till förbundet – den här gången för att driva utvecklingen av vård- och professionsfrågor.

Nu slutar hon som vårdstrategisk chef. Lämnar fackförbundsvärlden och politiken för ett chefsuppdrag på arbetsgivarsidan. I oktober tillträder Lisbeth Löpare Johansson en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten. Tillbaka till rötterna – för det är härifrån hon kommer och det var i Norrbotten hennes karriär började en gång i tiden.

Stockholm ligger inte högst upp på listan av saker hon kommer att sakna. Inte arbetsresorna mellan Luleå och huvudstaden heller.

– Stockholm för mig har varit promenader till och från olika arbetsgrupper och möten så jag har inte hunnit njuta av staden tillräckligt för att sakna den. Men det är mycket annat jag kommer att sakna. Det har varit fem otroligt stimulerande år på Vårdförbundet.

Ledningens förtroende

Som vårdstrategisk chef fick Lisbeth Löpare Johansson den politiska ledningens förtroende att leda arbetet med att ta fram idéer för vårdens utveckling. Utmaningen har varit att utveckla vården i den riktning som förbundet vill se. Den personcentrerade vården blev ett exempel. Den akademiska specialisttjänstgöringen, AST, ett annat.

– Uppdraget att ta fram en modell för betald specialistutbildning var det första jag fick på mitt bord. Vi arbetade fram en idé och en strategisk plan och började med att förankra den hos lärosäten och chefer.

Hon är nöjd med resultatet. Sedan beslutet om att utveckla AST togs 2013 har många medlemmar fått sin specialistutbildning betald och numera är det bara en handfull landsting som inte har infört modellen med utbildningstjänster.

– För framtiden önskar jag att utbildningsanställningar för sjuksköterskor blir norm både i landsting och kommuner.

Lite darr i knäna

Nu går Lisbeth Löpare Johansson vidare till något helt annat. På lite darriga knän, säger hon. Men bara lite. Framför allt känns det spännande att få fortsätta driva utvecklingen av vården från ett annat perspektiv och just i Norrbotten.

– Jag kommer bland annat att ha folkhälsofrågor inom mitt område. Att prioritera det preventiva arbetet är viktigt eftersom Norrbotten ligger högt i förhållande till riket när det gäller sjukdomar som går att förebygga. Den demografiska utvecklingen är också en utmaning. Glesbygd och en allt äldre befolkning gör att regionens vård måste vara i framkant och arbeta progressivt. Det lockar mig.

En annan utmaning som hon ser för en utvecklingsavdelning är att den ska upplevas som ett stöd för dem som arbetar i den direkta vården. Hon vill för allt i världen inte att hon och hennes stab ska ses som ”de där borta i stora huset”.

– Vi måste vara nära både medarbetare och patienter och lägga örat till marken så att vi verkligen kan stödja den förändringskraft som finns.

En nyckelfråga

Tidningen Norrländska socialdemokraten skriver om tillsättningen av Lisbeth Löpare Johansson med rubriken: ”Hon ska rädda rekryteringen”. Hon ler lite åt formuleringen och säger, utan att ta i, att det låter som ett stort uppdrag – som ingen kan klara ensam.

– Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga. Den som valt ett arbete i vården vill göra gott och det är en kraft att ta vara på. Att skapa attraktiva arbetsplatser, ge individer möjlighet att utvecklas och att lyfta fram det spännande arbete som görs tror jag är rekryterande. Ett exempel är hälsocentralen i Övertorneå där de utvecklar sjuksköterskerollen genom att anställa avancerade kliniska sjuksköterskor.

Lisbeth Löpare Johansson ser fram emot det som väntar. Trots lite darr i knävecken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida