Låsta vid skrivborden

Låsta vid skrivborden
Mycket av tiden går åt till att ringa in vikarier. Cheferna tvingas göra fel saker. Foto: Mostphotos

Vårdförbundet försöker få Sundsvalls kommun att göra något åt den orimliga arbetsbördan för cheferna inom hemtjänsten.??

Vårdförbundet i Västernorrland har haft otaliga diskussioner med Sundsvalls kommun om områdeschefernas arbetssituation. Kommunens åtgärdslista hjälper inte mycket. ?

— Det mest konkreta är att de ska se över om det går att förenkla ett komplicerat förfrågningsunderlag för vad kunden ska betala, som ska redovisas en gång i månaden. Men cheferna har tappat arbetsglädjen och det behövs mer än så för att de ska återfå den, säger Maria Bäckman, ordförande i Västernorrland.??

Flera av områdescheferna har 50 till 60 underställda, bara det en orimlig situation innan det tidskrävande förfrågningsunder­laget tillkom. Och det är inte den enda administrativa uppgiften som upptar chefernas arbetsdagar.

?— Mycket av tiden går åt till att ringa in vikarier för att lösa bemanningen för några timmar framåt. De tvingas göra fel saker och hinner inte med att finnas där för medarbetarna eller för att utveckla verksamheten, säger Maria Bäckman.?

Den tunga arbetsbördan har lett till att sjukskrivningarna ökar och till att flera chefer har slutat.

?— De jobbar över för mycket, går till jobbet fast de är sjuka och törs inte ta ledigt för att det drabbar kolleger. Vi kan inte låta det här fortsätta.??

Diskussionerna med arbetsgivaren fortsätter. En anmälan till Arbetsmiljöverket har förberetts, men myndigheten vill ge arbetsgivaren tid att agera innan de utreder.

4 chefsönskemål

  1. Tid att utöva ledarskap
  2. Rimligt antal medarbetare att leda
  3. Förenklad administration
  4. Avlastning med att rekrytera personal
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida