Utveckling

Lean gillas i primärvården

Lean gillas i primärvården
Monica Kaltenbrunner Nykvist har upptäckt att personal inom primärvården upplever högre vårdkvalitet ju mer de jobbar enligt lean. Foto: Ove Wall HiG

Trots sitt dåliga rykte: Arbetsmodellen lean upplevs mer positivt i vården än i bilindustrin. Och ju mer lean, desto bättre vårdkvalitet, visar ny forskning.

17 oktober 2017

Många studier som gjorts av hur lean fungerar i vården har fokuserat på effektivitet. Där har det gått att se hur väntetider och vårdtider kortats, bland annat.

Men Monica Kaltenbrunner Nykvist, psykiatrisjuksköterska och doktorand vid Högskolan i Gävle, är mer intresserad av hur den beryktade arbetsmodellen – som fick en del negativ publicitet när den infördes inom bilindustrin – påverkar vårdens kvalitet och personalens psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Områden som det forskats väldigt lite om.

Positivt samband

Hon har undersökt konsekvenserna av lean i primärvården och överraskats av två saker: Det arbetas mer enligt modellen än vad hon tidigare kände till och personalen är väldigt positiv till förbättringsarbete och utveckling.

Under början av nästa år kommer hon att publicera resultat från en enkätstudie med nästan 300 anställda inom primärvården, som jobbar enligt lean. I materialet har hon bland annat hittat positiva samband mellan hur mycket man arbetar enligt den här modellen och hur högt personalen skattar kvaliteten i vården.

Hennes nästa steg är att undersöka hur lean påverkar arbetsmiljön och hur personalen mår. Vårdfokus har tidigare skrivit om arbetsplatser som lyckats effektivisera vården på ett bra sätt, men samtidigt kört slut på personalen.

Mer forskning behövs

Det forskningen hittills visat är att vården trots allt verkar ha lyckats bättre med den psykosociala arbetsmiljön vid införandet av lean än vad bilindustrin gjort. Fast detta behöver undersökas mer, berättar Monica Kaltenbrunner Nykvist.

– Anställda inom hälso- och sjukvården har större flexibilitet i sitt arbete, det kan vara en förklaring till att man inte upplever lean lika negativt som inom industrin, säger Monica Kaltenbrunner Nykvist och berättar att lean i industrin också införts mer uttalat i samband med hårda nedskärningar.

På grund av arbetsmodellens dåliga rykte har stora delar av hälso – och sjukvården infört lean under andra namn, men också för att inte låsa sig vid bara en modell, berättar hon.

Kan det vara så att många inom vården arbetar enligt lean utan att veta om det?

– Ja, det tror jag. Vissa delar av lean är ganska naturliga för primärvården, som att man jobbar tillsammans i team och samarbetar utifrån patientens behov. Att standardisera gör man också, exempelvis när man träffar en viss patientgrupp och följer en viss mall. Att man har såransvariga som strukturerat fattar beslut kring hur vissa sår ska läggas om, det är lean.

Vad är lean?

  • En arbetsmodell för att effektivisera, som vården tagit till sig från bilindustrin.
  • Finns framför allt på akuten, labb och röntgen men också i allt större utsträckning inom primärvården.
  • Lean handlar framför allt om att standardisera, lösa problem och att reducera slöseri: exempelvis väntetider, onödiga transporter, långa gångavstånd för att hämta material eller komma i kontakt med kolleger,
  • Lean handlar också om att kontinuerligt utveckla arbetssätt och metoder.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida