Ledningen stod bakom kontroversiell minnesanteckning hävdar kritiserad chef i Lund

I höstas tvingades överläkaren ta tjänstledigt från sin chefstjänst sedan hans privata anteckningar hade läckt ut bland de anställda. Ett antal ”problemmakare” skulle "punktmarkeras" och fråntas alla förmåner. Nu berättar han att ledningen i princip stod bakom innehållet.

I oktober i år hittades en privat minnesanteckning i en skrivare i en av korridorerna på intensivvårdsavdelningen vid Universitetssjukhuset i Lund. Dokumentet, som var skrivet av medicinskt ledningsansvarige Hans Friberg, spreds snabbt bland de anställda eftersom det innehöll uppgifter som flera av medarbetarna upplevde som kränkande.

Sex namngivna personer beskrevs som ”problemmakare” som skulle ”punktmarkeras”. ”Bråkstakarna” skulle ”avlövas” sina  utvidgade ansvarsområden och de skulle inte få några andra förmåner, exempelvis i form av studietid eller magistertid.

I det läget beslutades att Hans Friberg skulle ta tjänstledigt från sitt jobb som medicinskt ledningsansvarig på intensivvårdsavdelningen. Men enligt Hans Friberg själv stod ledningen i princip bakom innehållet.

Förankrat i ledningsgruppen

? Det var mina formuleringar men det var ju inte jag själv som hade hittat på innehållet. Det här hade diskuterats och förankrats i intensivvårdsavdelningens ledningsgrupp.

Kort efter att Hans Friberg påbörjat sin tjänstledighet kallade divisionschefen Harald Roos de fackliga representanterna på sjukhuset till samverkansmöte kring utnämningen av en ny ställföreträdande verksamhetschef på akutenheten. Det namn som föreslogs var Hans Friberg.

Vårdförbundet kritiskt

Vårdförbundet ställde sig mycket tveksamt till att just han skulle få den nya tjänsten, vilket framfördes såväl muntligt som skriftligt.

? Man måste ju ifrågasätta hans kompetens som chef när han har betett sig så här olämpligt. Har man någon medarbetare som man tycker att det är problem med måste det lösas på något annat sätt.  Sådana här anteckningar är inte okej, säger Birgitta Björk, strategisk ledare för Vårdförbundets expedition Mellersta Skåne.

Divisionschefen tycker däremot att innehållet i ”handlingsplanen” mer är att jämföra med en persons egna tankar än ett uttryck för en genomtänkt plan.

? Jag tycker inte att det med nödvändighet är så att man måste stå för alla sina tankar, säger Harald Roos, som förnekar att det här skulle vara något som ledningen stod bakom.

Det olyckliga var alltså inte vad som stod i dokumentet utan att det läckte ut, enligt Harald Roos.

Flera kontroverser

Enligt Birgitta Björk på Vårdförbundet har det genom åren förekommit flera kontroverser kring Hans Friberg och hans chefskap.

? Bland annat har han varit inne och försökt att styra andras yrkesansvar, säger hon.

Det är en bild som Hans Friberg inte säger sig känna igen.

? Jag har alltid brunnit för ett äkta teamarbete där man respekterar varandra och jobbar tillsammans. Jag har i min roll som medicinskt ledningsansvarig varit ytterst noga med att visa största respekt för alla yrkeskategorier.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida