Lyhörd är bra— men beslutsmässig bättre

Lyhörd är bra— men beslutsmässig bättre
Hanna Li Kusterer studerar synen på chefers egenskaper. Foto: Hans Bergman

Kvinnor anses vara lyhörda, prestigelösa och empatiska. Egenskaper som många önskar hos en chef. Ändå är de flesta toppchefer män.

4 februari 2015

När 70 undersökningspersoner fick beskriva hur en bra chef ska vara räknade de upp sådant som lyhördhet, god kommunikativ förmåga och förmågan att lyfta medarbetare.

?— Det är bra för kvinnor att gott ledarskap ofta beskrivs med egenskaper som man tror att de har. Å andra sidan är det fortfarande svårt för kvinnor att nå toppositioner inom svenskt näringsliv, säger Hanna Li Kusterer, forskare i psykologi vid Stockholms universitet.??

Att kvinnor är inkännande och lyhörda är en generalisering. Precis som att män är effektiva och beslutsinriktade. Men i sin doktorsavhandling använder Hanna Li Kusterer begreppen för att undersöka könsstereotypa mönster och kvinnors underrepresentation som chefer.

Kopplingen mellan maskulinitet och ledarskap är fortfarande stark och statistik från Statistiska centralbyrån visar att det inte händer mycket när det gäller ojämställdheten på toppen. Frågan är varför?

?En förklaring hon ser är att kvinnors chefskap problematiseras och att det blir tydligt i statliga åtgärder för att öka kvinnors karriärmöjligheter. Kvotering förutsätts närmast utesluta kompetens, och när rut-avdrag beskrivs som en möjlighet för kvinnor har man indirekt sagt att hemmet är kvinnans ansvar.?

— Det kan också vara så att när det verkligen gäller är det mer den beslutsinriktade än den lyhörda chefen man vill ha. Kommunikation är viktigt, men på höga chefsnivåer är det viktigare att få saker att hända — och det anses ofta män vara bättre på, säger Hanna Li Kusterer.

Avhandlingen:

Women and men in management: Stereotypes, evaluation and discourse. Finns på http://korta.nu/brachef 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida