Mer om kvinnors arbetsmiljö

3 maj 2017

För att förändring ska lyckas måste personalen förstå vitsen med den och där spelar den närmaste chefens sätt att kommunicera en stor roll. Forskaren Anne Richter vid Karolinska institutet har fått bidrag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, för att utreda hur hållbar förändring skapas inom hälso- och sjukvården.

Ytterligare nio forskningsprojekt om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer har beviljats pengar från rådet. De ska bedrivas i samarbete med arbetsmarknadens parter.

Läs mer: ?
https://tinyurl.com/10projekt

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida