Ledarskap

Motion #99 och 100: vill se mer stöd till chefer

Chefer och ledare är viktiga för Vårdförbundet och ett arbete med att förbättra organisation för medlemsgruppen pågår. Flera motionärer till kongressen i maj vill stärka chefsorganisationen ännu mer och i motion #99 föreslås att en styrelse för chefer och ledare inrättas. I motion #100 föreslås att Vårdförbundet stöttar nätverk för chefer och ledare, samt aktivt verkar för att det ska finnas förtroendevalda chefer och ledare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida