Hållbart ledarskap

När stödet brister gäller det att vara snäll mot sig själv

När stödet brister gäller det att vara snäll mot sig själv
Christin Mellner är en av forskarna bakom studien som visar att chefer inom vård och omsorg saknar rätt villkor för ett hållbart ledarskap. Foto: Maria Ejd

Chefer inom vård och omsorg saknar både resurser och stöd för att hålla ett helt arbetsliv. Ny forskning visar att bäst förutsättningar har den som inte dömer sig själv för hårt när något blir fel.

Det talas ofta om hur viktigt ledarskapet är för ett hållbart arbetsliv. Men hur hållbart är det för cheferna själva? Ny forskning visar att chefer inom vård och omsorg saknar både stöd och resurser och att de behöver ett stort mått av självmedkänsla för att klara ledarskapets krav.

I det Afa-finansierade forskningsprojektet Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv har Christin Mellner, forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, och hennes forskarkolleger frågat chefer om de har de förutsättningar som behövs för att kunna, orka och vilja fortsätta sina uppdrag.

– Ledare ska motivera och engagera medarbetare, främja samarbete och innovation, skapa kulturer av tillit och arbeta långsiktigt för arbetsmiljö och hälsa. Och allt detta utan att sätta den egna hälsan på spel, säger Christin Mellner.

Behöver tydliga mål

Forskarna har gjort 22 djupintervjuer och följt upp dem med en enkätstudie som har besvarats av 600 chefer. 56 procent är kvinnor och de flesta är enhetschefer inom vård och omsorg. När svaren har analyserats har forskarna utgått från KASAM-modellen och känslan av sammanhang, som kräver tydlighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Svaren visar att chefer behöver tydliga mål och inte fler än det finns förutsättningar att kunna uppnå. För att uppdraget ska vara hanterbart behöver de också ha ett rimligt antal medarbetare. De behöver stöd, från närmaste chef och från ledningen, för att känna tillit och kunna driva ett ledarskap som stämmer med de egna värderingarna. En stark stressfaktor är att hamna i kläm mellan ledningens krav och medarbetarnas önskemål.

Arbetar även på fritiden

I enkäterna har forskarna ställt frågor om balansen mellan arbetsliv och fritid. Svaren visar att 70 procent vill hålla isär arbetsliv och privatliv, men att 40 procent jobbar under semestern och att 45 procent upplever att de förväntas vara tillgänglig utanför sin arbetstid. 70 procent besvarar jobbsamtal, mejl och sms på fritiden.

– Svaren pekar mot en ökad risk för sjuknärvaro bland kvinnor som är enhetschefer inom vård och omsorg, men jag vill understryka att det inte handlar om kön. Samma mönster ser vi hos männen – det är bara det att de är så få. Det blir en kvinnofråga för att kvinnor inte ges rätt villkor för uppdraget, säger Christin Mellner.

Saknar rätt villkor

Rätt villkor är balans mellan krav och förutsättningar, stöd från ledningen, en tydlig organisationskultur, ansvar för högst 20 medarbetare, möjlighet att hålla sig inom ramen för avtalad arbetstid och goda relationer med medarbetare och stödjande kolleger.

– 46 procent av dem som har svarat på vår enkät är chefer inom vård och omsorg. Forskningen visar att många av dem har ansvar över för stora arbetsgrupper, att de saknar resurser och stöd från ledningen och att de alltför ofta blir en buffert mellan ledning och medarbetare.

Det är när rimliga villkor saknas som självmedkänslan blir avgörande, enligt Christin Mellner. Den som kan släppa kraven från jobbet på fritiden och som inte dömer sig själv för hårt när något går fel har större chans orka med ledarskapets krav.

– Vår forskning visar hur viktig en god självmedkänsla är, men ett hållbart ledarskap ska inte hänga på det. Det är organisationens sak att tillhandahålla de resurser och det stöd som cheferna behöver.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida