Nu har högsta cheferna vaknat

Plötsligt har landstingens högsta chefer börjat visa intresse för den höga sjukskrivningsnivån. Skillnaden är stor jämfört med tidigare, enligt Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring. Hon har fått regeringens uppdrag att studera hur sjukvårdens ledning styr arbetet med sjukskrivningar. Regeringen har satsat upp till en miljard per år i tre år för att landstingen ska förbättra sjukskrivningsprocessen. Fyra områden ska prioriteras: ledning, kunskap, samverkan och kvinnors ohälsa.

Rapporten heter: Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning. www.ki.se/ip se:  publikationer

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida