Ny upptäckt: kolleger hjälper mer

Arbetskamrater tar ett stort ansvar för en kollega som kommer tillbaka efter en lång sjukskrivning.

Cheferna släpper taget ganska snabbt när den sjukskrivne är tillbaka på jobbet. Det har Åsa Tjulin sett. Nyligen disputerade hon på en avhandling om arbetslivs­inriktad rehabilitering.?

Hon har intervjuat 30 personer: tidigare sjukskrivna, deras närmaste kolleger och deras chefer. Chefernas upplevelse är att de har för dåligt med resurser för att hålla i rehabiliteringar. De säger också att det är komplicerade processer som de skulle behöva mer kunskap om.??

Bäst hopp om att lyckas med en rehabilitering har grupper på arbetsplatser där cheferna har involverat de närmaste arbetskamraterna i processen. Det är också kollegerna som bäst känner både gruppens och den sjukskrivnas behov.?

— En rehabilitering påverkar hela arbetsgruppen, den sjukskrivna kommer tillbaka till ett socialt sammanhang — inte bara till en arbetsuppgift. Det glöms bort i många organsiationer, säger Åsa Tjulin.?

I sin forskning såg hon också att arbetskamrater gjorde en hel del för att underlätta för en tidigare sjukskriven kollega. Som att anpassa scheman och bespara kollegan tunga lyft.?

— Arbetskamrater är villiga att hjälpa till mycket, men de orkar inte hur länge som helst och de känner sig osäkra på var gränsen bör gå för deras insatser.?

Att arbetskamraternas stöd är så viktigt för rehabiliteringen har hittills inte varit känt. Deras roll finns över huvud taget inte med i rehabiliterings- och policyprogram. Åsa Tjulins slutsats är att lagar och program kring rehabilitering skapar osäkerhet för alla inblandade. En hållbar rehabilitering kräver att arbetsgivare ser över sin policy och uppmuntrar det sociala samspelet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida