Nya i karriären inte nöjda med arbetsgivare

Missnöjet med vårdarbetsgivarna bland nyutbildad sjukvårdspersonal är utbrett, enligt en ny avhandling. ??

– Fler sjuksköterskor än läkare upplevde en obalans mellan ansträngning och belöning. Jag vill inte spekulera i varför, men frågorna handlade till exempel om belöning från chefer och överordnade, säger Birgit Enberg som la fram sin avhandling vid Umeå universitet i september.?

Hon har undersökt hur 1145 sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i början av karriären ser på sin arbetssituation. Ungefär var femte landstingsanställd sjuksköterska var missnöjd. ??

Många var missnöjda med arbetsledningen och en majoritet med arbetets organisation. De flesta uppgav sig sakna möjlighet till fördjupning och kunskapsutveckling under arbetstid. Bara hälften kunde arbeta så självständigt som de ville. Många intervjuade – och männen i något högre grad än kvinnorna ville hellre arbeta i den privata vårdsektorn.?

– De tror att den privata vården inte har lika hierarkisk organisation och att de där skulle ha en större möjlighet att jobba självständigt och ta del av ny kunskap på arbetstid, säger Birgit Enberg. ?

Avhandlingen heter: Work experiences among healthcare professionals in the beginning of their professional careers. A gender perspective.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida