Kompetensförsörjning

Pengar satsas på bättre ledarskap i vården

Pengar satsas på bättre ledarskap i vården
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill satsa på cheferna i vården. Foto: Sören Andersson

Regeringen ger Socialstyrelsen och Vårdanalys i uppdrag att ta fram förslag på hur ledarskapet i vården kan stärkas.

Uppdraget är kopplat till Professionsmiljarden – en satsning på höjd kvalitet och effektivitet som regeringen berättade om när budgeten för 2016 presenterades i höstas.

Då sades att det var upp till landstingen att bestämma mer exakt vad pengarna skulle användas till, men inriktningen var administrativt stöd, översyn av vårdens organisation och av arbetsfördelningen mellan yrkesgrupper. Nu understryker regeringen alltså ledarskapets roll för kompetensförsörjningen.

– Ett gott ledarskap är centralt för att verksamheterna ska kunna utveckla kvaliteten i vården och vidta nödvändiga åtgärder för en effektivare kompetensförsörjning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Ska stärka ledarskapet

Myndigheten för Vårdanalys ska se över hur regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen i deras arbete med att utveckla och stärka ledarskapet. Socialstyrelsens uppdrag är att utveckla ett digitalt stöd för förändring- och utvecklingsarbete som i första hand ska rikta sig till första linjens chefer.

– Chefer i vården behöver bra verktyg för att jobba med kvalitetsutveckling och här ska använda de möjligheter som digitalisering och e-hälsan ger oss, säger sjukvårdsministern.

I uppdraget till Vårdanalys ingår att ta del av internationella erfarenheter och erfarenheter från till exempel skolan. Det ska slutredovisas senast den 30 oktober 2017. Socialstyrelsen uppmanas engagera företrädare för professionerna och ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 januari 2018.

Vill vara med och säga sitt

När professionsmiljarden presenteras i höstas var Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, tydlig med vad hon tyckte att pengarna skulle användas till: betald specialistutbildning enligt förbundets egen AST-modell.

– Det har varit förvånansvärt tyst om hälso- och sjukvården från regeringen. Nu hoppas vi på en bred diskussion där nytänkande och innovationer har en given plats. Vi kräver att våra medlemmar; sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, chefer och ledare involveras i samtalen om hur pengarna bäst ska användas, sa hon då.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida