Personalbrist stark stressfaktor för cheferna

Personalbrist stark stressfaktor för cheferna
Cheferna berättar om att de ständigt får nya administrativa arbetsuppgifter, utan att resurser tillförs. Arkivbild: Istockphoto

Det visar en undersökning av arbetsmiljön för första linjens chefer i vården som Arbetsmiljöverket genomför.

Mår chefen dåligt så påverkas hela arbetsgruppen. Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att första linjens chefer inom vård och omsorg har för hög arbetsbelastning och genomför just nu inspektioner i söder och i norr.

En av de inspekterade arbetsplatserna är lasarettet i Skellefteå. När inspektörerna var där i slutet av sommaren fick de bland annat veta att låg bemanning och personalbrist är en stor stressfaktor för cheferna.

– Jag är inte förvånad över resultatet av inspektionen. Vi vet sedan tidigare att första linjens chefer har en ansträngd arbetssituation. De leder för stora arbetsgrupper, inte sällan 50-60 personer, och har ansvar för en komplex verksamhet. De känner att de har svårt att räcka till, säger arbetsmiljöinspektören Leif Häggström Nätfalk.

Känner samvetsstress

Under samtal med första linjens chefer på lasarettet i Skellefteå kom det fram att svårigheten att få tag på personal, förväntningar på att täcka upp för kolleger, för lite tid till administrativt arbete och samvetsstress kändes mest belastande.

Under tillsynen på medicin, geriatrik och dialys i Skellefteå kom det också fram att det saknas riskbedömning inriktad mot hög arbetsbelastning, skriftliga handlingsplaner för att förebygga hög arbetsbelastning och skriftliga rutiner för att undersöka arbetsbelastningen för första linjens chefer.

Kräver kompetensutveckling

Arbetsmiljöverkets inspektörer ansåg dessutom att verksamhetschefen inte var tillräckligt uppdaterad när det gäller kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Det krävs kompetensutveckling om lagar och föreskrifter. Vårt påpekande är en signal till högsta ledningen att de måste ta sitt ansvar och se till att chefer på olika nivåer får fortbildning i arbetsmiljöfrågor, säger Leif Häggström Nätfalk.

Landsomfattande inspektioner

I början av 2016 kommer Arbetsmiljöverket att göra en uppföljande inspektion på lasarettet i Skellefteå. Då vill inspektörerna ha besked om rutiner för att förebygga hög arbetsbelastning och om verksamhetschefen har uppdaterat sina arbetsmiljökunskaper.

Under 2016 och 2017 kommer myndigheten att fortsätta med landsomfattande inspektioner av arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida