Pratsamma chefer lyckas bra

Relationsinriktade chefer skapar framgångsrika arbetsplatser. En licentiatavhandling vid Mittuniversitetet visar hur ledarens människosyn, beteende och arbetssätt påverkar hälsa och kvalitet.

Doktoranden Johan Larsson har sett att synliga ledare som rör sig på arbetsplatsen och diskuterar med medarbetarna skapar den bästa stämningen. Även förändrings-och uppgiftsorientering hos chefen är viktiga framgångsfaktorer.

Studien heter: The effect of leadership values, behaviors and methodologies on quality and health.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida