Pressens frågor stressar chefen

Pressens frågor stressar chefen
Foto: Mostphotos

Möten med kritiska journalister har en stor inverkan på den psykosociala arbetsmiljön för chefer inom vård och omsorg. Trots det saknas ofta en mediestrategi.

Morgontidningens rubriker är stora: ”Misstänkt vanvård på äldreboende”. Enhetschefen ställs till svars. ”Hur kunde du låta detta ske?” Allt annat måste läggas åt sidan för att svara på frågor. Från medierna, från anhöriga och från kolleger.??

Lotta Dellve, professor i vård-vetenskap vid Borås högskola och vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, ingår i en forskargrupp som har undersökt chefers upplevelse av mötet med journalister.

?I djupintervjuer har 44 chefer på olika nivåer inom vård och omsorg svarat på frågor om hur de hanterar granskningen och om de har stöd från ledning eller kolleger.?

— En mogen organisation har en ledningsgrupp som ser det inträffade som ett problem för hela arbetsplatsen. Överordnade chefer tar på sig sin del av ansvaret, stöttar enhetschefen eller svarar själva på frågor, säger Lotta Dellve.

?I en omogen organisation klappar ledningen chefen på axeln och säger: ”Det här ordnar du.” ?

De flesta chefer som har varit med om en granskning i medierna säger i djupintervjuerna att de saknar stöd från ledningen. Ändå är stödet från en ledningsgrupp, och från kolleger, det viktigaste för att förebygga känslan av utsatthet.

??Forskarna följde upp den kvalitativa studien med en enkätstudie som gick ut till alla förvaltningschefer inom vård och omsorg i Sverige, men eftersom få sjukhuschefer svarade fokuserade man analysen på 144 chefer inom kommunal vård och omsorg. Ungefär hälften av dem hade negativa erfarenheter av mediernas granskning. Lika många blev stressade och fick sömnproblem i samband med granskningen.?

— Vår studie visar att det är vanligt att chefer möter journalister, trots det saknar många arbetsplatser en mediestrategi. Vi tror att det behövs en sådan, där chefer får lära sig att möta frågor sakligt och med öppenhet. Journalisters frågor kan också ses som en möjlighet att få berätta om verksamheten, säger Lotta Dellve.

När svar krävs:

  • Ge dig själv tid – svara inte direkt
    om du är osäker. Det går att säga att man är upptagen, eller måste undersöka vad som hänt och be att få återkomma.
  • Ring alltid tillbaka, så snabbt som möjligt.
  • Svara ärligt.
  • Undvik frasen: ”Inga kommentarer”.
  • Ta hjälp av kommunikationsansvariga om du är osäker.

?Läs rapporten:

?Dellve L m fl. Ledarskap ?i vården: Att möta media ?och undvika person­fokuserade drev. ?Högskolan i Borås 2014. Laddas ner från: ?http://korta.nu/dellve  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida