Rakt in i hetluften

Rakt in i hetluften
Charlotta Hellström bytte fot och blev chef.

Från fackligt arbete har Charlotta Hellström tagit klivet till att ha ansvar för 80 medarbetare.

??För ett par månader sedan var hon ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västerbotten. Nu är den fackliga kampen bytt mot rollen som avdelningschef på onkologen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

?”Jättekul”, säger Charlotta Hellström och skickar med ett råd till den som står inför att ta på sig ett uppdrag som första linjens chef: ”Kräv rätt förutsättningar.”? Själv hade hon tur och fick de stödfunktioner hon behöver.?

— Här finns två biträdande avdelningschefer. Vi jobbar tillsammans i de flesta frågorna, men med olika ansvar och uppgifter.?Tur, säger Charlotta Hellström också om det arbetsmiljöarbete som drogs i gång på arbetsplatsen alldeles innan hon började. Liksom på många andra sjukhus är personalen stressad och sjukskrivningstalen höga. På onkologen fick de extern hjälp att ringa in problemen med arbetsmiljön.

??Ett av dem var illa funge­rande arbetsplatsträffar, APT.?

— Under min första vecka presenterade personalen vilka områden de ville jobba med och jag deltog i grupp­arbetet kring APT. Vi diskuterade sådant som om det fanns möjlighet att påverka, om klimatet var öppet och om stödet från chefer och kolleger var tillräckligt. ??

Nästa steg är att hitta lösningar och att följa upp att de genomförs. Charlotta Hellström tycker att hon har god hjälp av Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla den 31 mars. Den innebär en tydlighet kring stress som kan leda till en förändring. Hon hoppas på gott samarbete med Vårdförbundets förtroendevalda.?

— Vårdförbundet är bra på att identifiera problem i vården och har många bra tankar om hur man ska jobba med arbetsmiljön. Jag skulle uppskatta om deras tankar och tips verkligen når ut till cheferna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida