Rapport. Få vill anställa långtidssjukskrivna

29 september 2010

Mer än hälften av arbetsgivarna är negativa till att anställa någon som har varit sjukskriven, enligt en rapport från Tjänstemännens central-organisation och Statistiska centralbyrån. Mest gäller det långtidssjukskrivna. 62 procent av arbetsgivarna inom privat sektor säger nej till det, mot 44 procent inom offentlig sektor. ?

”Arbetsmarknaden ställer hårda krav i dag och det saknas en analys från politiskt håll av hur alla ska kunna finna en plats”, säger TCO:s ordförande Sture Nordh. ?

Läs mer: www.tco.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida