Reder ut ditt rehabansvar

7 september 2016

Ansvaret för medarbetare som behöver rehabiliteras kan innebära olika saker: omplacering, ändrade arbetsuppgifter, tekniska hjälpmedel eller omskolning till exempel. I februari i år togs den?bortre gränsen i sjukförsäkringen bort och regler i socialförsäkrings-?balken om arbetsgivares rehabiliteringsansvar har också förändrats. Boken reder ut vilka krav som gäller genom att kommentera lagtexter och ge exempel på rättsfall. ?

Läs mer: ?Åhnberg L.
Rehab-ansvar. Lagtexter ?– Kommentarer ?– Rättsfall
(7:e uppl)?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida