Vårdens styrning

Riksrevisionen kritiserar styrningen av vården

Riksrevisionen kritiserar styrningen av vården
Riksrevisionens granskningschef, Robert Boije, anser att statens styrning av vården har blivit otydligare. Foto: Riksrevisionen

Regeringen bör använda sina myndigheter för att styra vården och förverkliga sin politik — inte en medlemsorganisation som Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det anser Riksrevisionen i en ny rapport.

2 februari 2017

– SKL är en medlemsorganisation som i första hand ska värna kommunernas och landstingens intressen. Men regeringen har gett SKL en myndighetsliknande roll utan att ställa motsvarande krav på insyn, ansvar och objektivitet, säger Robert Boije, granskningschef på Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Kommuner, landsting och regioner har ett delegerat ansvar för hälso- och sjukvård, men staten har fortfarande ansvar för att krav på sådant som likvärdig vård verkligen uppfylls. När regeringen använder sig av SKL i stället för av Socialstyrelsen för att styra vården leder det till minskad insyn och otydlig ansvarsfördelning, anser Riksrevisionen i sin granskning.

Olösta problem

Riksrevisionen har i tidigare granskningar av vården lyft fram problem som behöver lösas: att patienter drabbas av vårdskador, ineffektiv organisation, splittrad styrning och att vård inte ges på lika villkor till exempel.

Statliga styrmedel kan vara lagar och förordningar, föreskrifter, statsbidrag, överenskommelser, tillsyn och öppna jämförelser. Enligt rapporten är ett tecken på den förändrade styrningen och SKL:s ökade roll att de ekonomiska bidragen till organisationen har ökat.

Krav kan inte ställas

– Det finns inget i granskningen som tyder på att SKL inte levt upp till de förväntningar som regeringen haft på samarbetet. Men eftersom SKL inte är en myndighet kan varken medborgare, myndigheter eller regering ställa de krav som kan anses vara rimliga när det gäller statlig förvaltning, säger Robert Boije.

Riksrevisionen anser att regeringen i stället ska använda myndigheter, som Socialstyrelsen, för att förverkliga sin politik. Det vore också ett sätt att förtydliga Socialstyrelsens stödjande uppgift mot landstingen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida