Saknade stöd från cheferna

30 april 2013

Personal vid vård- och omsorgsboenden fick i arbetet med avhandlingen Att fokusera på ”varandet” i en värld av görande lära sig ett palliativt förhållningssätt. De blev mer medvetna om sin egen betydelse i vårdmötet, men också frustrerade över svårigheten att få använda kunskaperna. Mest saknade de ett stödjande ledarskap. För att kunna ge det behöver cheferna själva stöd, är forskarens slutsats.

Läs mer: www.lu.se/lup/publication/3514576 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida