sommaren 2018

Samarbete löste sommarproblem i Kalmar

Samarbete löste sommarproblem i Kalmar
Varje dag klockan 13 har alla ansvariga chefer och ledare samlats i sammanträdesrummet intill akutkliniken för att gå igenom läget på sjukhuset. Foto: Helena Mirsch

Genom dagliga möten där chefer och arbetsledare från alla kliniker deltog lyckades Länssjukhuset i Kalmar till stora delar lösa bristen på vårdplatser under sommaren. Men grundproblemet, att det finns för få sjuksköterskor, består.

13 september 2018

Kalmar är en turiststad som får omkring 25 procent fler patienter på sommaren. Att de som jobbar i vården samtidigt ska ha sin semester är en ekvation som är svår att få ihop.

– Ändå har det funkat hyfsat i sommar, även om vissa kliniker har haft det tufft, tycker sjukhuschefen Ann-Christine Svedberg.

Erica Olsson, en av tre enhetschefer på akutkliniken, menar att det till stor del beror på ett nära samarbete mellan klinikerna, med flera dagliga möten.

Erica Olsson är enhetschef på akuten i Kalmar.

– För mig som chef är det en stor trygghet att vi tar ett gemensamt ansvar. Att vi alltid utgår från patienten och försöker lösa det så bra som möjligt gemensamt, säger hon.

Alla har samma bild

Det har hållits möten både morgon och eftermiddag. Här deltar sjukhusledning och klinikchefer, bakjourer, samordnare och ledningsansvariga. Det blir ganska fullt i sammanträdesrummet, men det är väl förberett och effektivt genom att alla har rapporterat in vårdplatssituationen för dagen till ett gemensamt it-system. Det gör att alla har samma bild av läget.

Lösningarna kan innebära att personal flyttas till avdelningar som är underbemannade, eller att patienter flyttas till avdelningar där det finns lediga vårdplatser. Men under de mest intensiva sommarveckor var det i princip fullt överallt.

– Då fick vi diskutera ända tills vi hade löst situationen. Det kunde innebära att vi fick lägga vuxna på barnkliniken, berättar Ann-Christine Svedberg.

Ändå är det lättare att acceptera nödlösningar när alla har fått säga sitt och delta i beslutet.

Blir ingen luft kvar

Det är bra att alla hjälps åt, tycker Tora Elfversson Dahlström, ordförande för Vårdförbundet Kalmar, men hon kan inte riktigt hålla med om att det har löst sommarens problem.

Tora Elfversson Dahlström är ordförande för Vårdförbundet avdelning Kalmar. Foto: Helena Mirsch

– Våra medlemmar har haft det tufft i sommar och bär på en konstant känsla att inte räcka till. Om man hela tiden ska ta andras patienter eller hjälpa till på andra avdelningar blir det ingen luft kvar.

Men Erica Olsson anser att det har fungerat, just genom att alla har hjälpts åt.

– Eftersom vi tar ett gemensamt ansvar och jämnar ut belastningen mellan de olika klinikerna så kan vi få en dräglig arbetsmiljö för flera, säger hon.

Felaktig grundbemanning

Tora Elfversson Dahlström oroar sig ändå för att de tillfälliga sommarlösningarna, med patienter som vårdas på andra avdelningar än där de egentligen ska vara, blir en norm. Grundproblemet med att bemanningen är otillräcklig måste lösas, påpekar hon.

– Varje klinik måste ha en grundbemanning och rätt kompetens för de patienter som vårdas där. Det är viktigt för personalen att känna att de har den kompetens som krävs på just den avdelningen.

Erica Olsson påpekar att ingen har blivit tvingad att gå till en annan avdelning och hjälpa till, det har alltid varit frivilligt.

– Vi har heller inte fått några signaler om att anställda har känt sig otrygga med att vårda patienter från andra avdelningar, men om det är så är det väldigt viktigt att man tar upp det med sin chef. Det är ju ett ledningsansvar och något vi måste följa upp i så fall.

Ökar risken för vårdskador

Skador i samband med sjukhusvård, som infektioner, trycksår och hudskador, har blivit vanligare de senaste fem åren. En orsak kan vara fler överbeläggningar och utlokalisering av patienter, enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL. Undersökningar visar nämligen att risken för vårdskador är dubbelt så hög hos utlokaliserade patienter jämfört med hos dem som vårdas på rätt avdelning.

– Vi är medvetna om det och tänker alltid noga efter vilka patienter som läggs på de olika avdelningarna. Sen är det är en tuff situation på somrarna med väldigt mycket patienter här – men vi måste försöka göra det bästa för varje patient samtidigt som vi lyssnar på personalen, säger Erica Olsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida