Almedalen 2017

Se din medarbetare och förebygg psykisk ohälsa

Se din medarbetare och förebygg psykisk ohälsa
Karin Schulz, generalsekreterare i Mind, och projektledaren Selene Cortes pratade om hur psykisk ohälsa kan förebyggas. Foto: Maria Ejd

Det personliga ledarskapet där chefen ser varje medarbetares behov kan förebygga psykisk ohälsa. När det förhållningssättet användes inom Stockholms stad minskade sjukskrivningarna.

En nollvision för utmattning låter bra, men går det att uppnå? Under Almedalsveckan bjöd Mind, en ideell organisation som verkar för att förebygga psykisk ohälsa, in till ett seminarium om vad som kan göras för att förebygga stress, utmattningar och depression.

Under de senaste fem åren har sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa fördubblats i Sverige. Varför har vi så höga sjukskrivningstal och vad går att göra åt det?

Forskning saknas

Vad sjukskrivningstalen beror på är en 10 000-kronors fråga som ingen kan besvara ännu, enligt Charlotte Skoglund, överläkare och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet. Där saknas forskning.

– Stress är ett svårt begrepp. Det kan betyda att man exponeras för något stressande i sin arbetsmiljö, men det är också en subjektiv upplevelse. Stress är inte detsamma för alla.

Charlotte Skoglund, som forskar på neuropsykiatriska funktionshinder, ser den individuella känsligheten för stress i sin forskning. Stress kan vara något bra – något som får oss att prestera på topp – men kan också sätta ingång processer i vår kropp som gör att vi behöver återhämtning. Även där är behoven individuella.

– Arbetsplatserna har ett stort ansvar. När landstingen sparar och drar ner på resurser har en lösning kunnat vara att låta personal göra flera olika arbetsuppgifter. Det kan vara stimulerande för en del, men för andra är det bara stressande att inte få ägna sig åt det de kan och brukar göra. Organisationerna har mycket att lära när det gäller att se och lyssna på den enskilda medarbetaren.

Se vars och ens behov

Om arbetsgivare lär sig att bättre ta tillvara på medarbetares olikheter skulle risken för sjukskrivning på grund av stress eller utmattning minska, ansåg paneldeltagarna. Greta Högberg, tidigare personalchef inom Stockholms stad, har jobbat med grupper av sjukskrivna medarbetare och vet att det stämmer.

– Vi satte oss ner med var och en och frågade: hur vill du ha det? Utgångspunkten var individen, det personliga ledarskapet och att se vars och ens unika behov.

Tillsammans med en konsult arbetade Greta Högberg med att förebygga ohälsa och minska sjukskrivningarna på arbetsplatsen. Förhållningssättet att sitta ner med var och en användes även i mötet med friska medarbetare. Tillsammans med enskilda medarbetare reflekterade de över vars och ens värderingar och behov. De pratade också om vad var och en behövde för att uppnå balans mellan krav och resurser.

– Vi använde också ett verktyg för att mäta tröttheten hos sjukskrivna medarbetare. När kurvan vände och mätningarna visade att man var på väg åt rätt håll blev det som en god cirkel. Medarbetarna blev stärkta och det ledde till att sjukskrivningarna minskade, berättade Greta Högberg.

Våga prata om det

Selene Cortes, projektledare i Mind, vet hur viktigt det är att våga prata om psykisk ohälsa. Alla riskerar att drabbas – så det är dags att komma ut ur garderoben och tala öppet om stress, utmattning och depression, uppmanade hon.

– Det är mitt ansvar att berätta, men det är arbetsplatsens ansvar att förvalta min berättelse utan repressalier och det är samhällets ansvar att se till att det finns kunskap och resurser att förebygga psykisk ohälsa. Ta bort alla tabun kring psykisk ohälsa. Skam bara förstör – det handlar om att prata om hur det är att vara människa, sa Selene Cortes.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida