Almedalen 2017

Sjung ut och stärk gemenskapen på arbetsplatsen

Sjung ut och stärk gemenskapen på arbetsplatsen
Psykologiprofessor Petra Lindfors ställde frågor om kultur på arbetsplatsen till professor emeritus Töres Theorell. Foto: Maria Ejd

Kultur ger energi och minskar risken för utmattning. Det visar forskningen och det anser professor Töres Theorell, som tycker att chefer borde föra in kulturella upplevelser på veckoschemat.

Chefer som delar kulturella upplevelser med sina kolleger är bättre chefer än de som inte gör det. Kulturen frigör så mycket positiv energi att den gör oss till bättre människor. Det anser åtminstone professor emeritus Töres Theorell, som är en av forskarna bakom boken Developing leadership and employees health through the art.

Stressforskningsinstitutet är på plats i Almedalen och ett av deras ämnen är just hur konsten påverkar ledarskapet. Så vad räknas till konst i det här sammanhanget?

– En av forskarna i boken om hur konst utvecklar ledarskapet anser att det är dubbelsidigt och handlar både om konsten att leda och hur konsten – som en del av kulturen – påverkar ledarskap och därmed arbetsmiljö, svarar Töres Theorell.

Kultur utvecklar chefen

Att vara en god ledare tycker han är en konst som inte alla chefer behärskar. Hans tips till dem som vill utveckla sitt ledarskap är därför att tillsammans med medarbetare stöta och blöta kulturella upplevelser.

– Forskningen visar att konstnärliga upplevelser och att dela dem med andra påverkar anställda och gör arbetsmiljön bättre. Den visar också att de gör chefer till bättre ledare.

I studierna om konstens påverkan följde forskarna 6 000 yrkesarbetande under fem år. De ställde frågor om hur de mådde, hur de upplevde sin arbetsmiljö och hur de såg på ledarskapet. De frågade också om arbetsplatsen anordnade konstnärliga upplevelser.

– När resultatet följdes upp visade det sig att de som svarade ja på frågan om konstnärliga upplevelser uppvisade mindre risk än andra att utveckla utmattningssyndrom. Jag tror att kulturella upplevelser och att dela dem och diskutera dem tillsammans med andra kan ge hälsoeffekter, säger Töres Theorell.

Blev mer empatiska

Även en stor chefsundersökning ingår i boken. Slumpvist utvalda chefer, samtliga i yrken där man ställs inför etiska ställningstaganden, delades in i två grupper där den ena en gång i månaden och under tio månader fick ägna sig åt diktläsning och musikupplevelser. De skrev dagböcker och de diskuterade sina upplevelser i grupp

– När forskarna efter 18 månader jämförde cheferna med chefer i en jämförelsegrupp var skillnaderna tydliga. Chefer som delat kulturella upplevelser med varandra var, enligt deras medarbetare, mer empatiska och mindre benägna att sopa problem under mattan.

Skulle det inte kunna upplevas som en press för en del att manas till konstrundor och körsång? Precis som brännboll och gemensamma löprundor kan upplevas som både fysiskt och psykiskt ansträngande för andra.

– Jo, om chefen driver frågan väldigt hårt kan det väcka obehag. Men de som hellre ägnar sig åt fysiska aktiviteter kan tänka på att man genom körsång faktiskt tränar en hel del muskler. Förutom att det stärker gemenskapen och ger en dusch av hälsosamma hormoner som oxytocin och endorfin. Man har till och med mätt upp vissa effekter på immunförsvaret. Fast det är en motbjudande tanke att tvinga folk till att sjunga tillsammans.

Redan trygga tillsammans

Och möjligen är det så att arbetskamrater som gärna sjunger, läser dikter eller målar tillsammans redan har en god gemenskap och är trygga med varandra. Tryggheten får dem att kliva upp på okända arenor utan rädsla för att tappa ansiktet.

Men Töres Theorell är säker på att även om den gemenskapen inte redan finns där så kan den stärkas – särskilt om medarbetarna också delar upplevelserna med varandra.

– Även om en chef ska akta sig för att gå fram som en ångvält med att föreslå kulturella aktiviteter kan det vara lämpligt att trycka på mer än att bara ställa en försiktig fråga. Kanske vet inte medarbetarna vilka positiva effekter som kan uppnås.

Nej till forskaranslag

Det finns forskning som visar att teater på arbetsplatser där de anställda är helt ovana vid kultur innebär fantastiska upplevelser. Det finns också forskning som visar att samtal om kultur stärker relationen mellan personal och gamla på särskilda boenden.

– Men trots de studierna har jag fått nej till forskaranslag för att gå in på arbetsplatser och följa upp hur kulturella program påverkar arbetsmiljön. Ändå vet alla vilken energi kulturella upplevelser ger. Anses den energin för svårstyrd? säger Töres Theorell.

Kanske finns det ledningar som är rädda för att körsången skulle leda till att medarbetare tar sig ton – på ett oönskat sätt.

– Om det pyr av missnöje på en arbetsplats kanske musiken skulle ge personalen kraft att protestera mot sin chef. Den chef som är rädd för vad som kan hända när kreativiteten släpps fri ska undvika kultur på arbetsplatsen, råder Töres Theorell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida