Stabil och snäll

1 februari 2008

En framgångsrik chef ska vara känslomässigt stabil, utåtriktad, nyfiken, samvetsgrann samt vänlig. En så kallad femfaktormodell som psykologen Ingela Thylefors berättar om i boken Ledarskap i human service-organisationer. Chefers oönskade personlighetsdrag samexisterar ofta med talang, ambition eller social kompetens och är därför svårare att upptäcka. Boken ges ut av Natur & Kultur.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida