Stöd vid svåra samtal

Chefer som ställs inför svåra samtal, medarbetare i behov av rehabilitering och konflikter i arbetsgrupper kan ha använd-ning av den här boken. Nio psykologer skriver om sådant som att ta vara på medarbetares engagemang i förändringsprocesser, om katastroftänkande medarbetare som efter ett mindre bra möte med chefen får tankar om att behöva sluta på jobbet, om att få samtalspartnern att känna sig förstådd och om hur medarbetare som missköter sig bör få veta det.? Lundberg M m fl. Psykologi på jobbet — handbok för chefer och HR. Liber AB 2014.??

30 april 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida