Stötta för fler anmälningar

Stötta för fler anmälningar
Ofta finns en rädsla för att anmäla misstanke om barnmisshandel. Foto: Mostphotos

Alldeles för sällan anmäls misstankar om att barn far illa. Som chef kan du stödja genom att utbilda och skapa rutiner.?

Sjukvårdspersonal möter föräldrar som söker vård för att deras barn är skadat. Ibland dyker en hemsk misstanke upp om att barnet far illa eller har blivit misshandlat. Ett av de stora problemen i vården är att för få anmäler sina misstankar hos socialtjänsten.

— Anmälningsskyldigheten är personlig. De senaste åren har antalet anmälningar från skola och förskola ökat, men inte inom sjukvården. Där återstår mycket att göra, säger Gabriel Otterman, överläkare inom barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det är inte chefens sak att ta över ansvaret, däremot gäller det att stötta. Gabriel Otterman anser att det inom sjukvården saknas utbildning, nationella rutiner och kunskap om anmälningsskyldigheten. Men också rent praktiska saker fattas, som gemensamma blanketter. För anmälningarna är inte bara för få — de ser också väldigt olika ut.

Ofta finns en rädsla hos vårdpersonal att relationen till familjen förstörs med en anmälan, och att barnets situation kan förvärras. Gabriel Otterman tror tvärtom att relationen kan stärkas. Dessutom är lagen tydlig: vi ska anmäla om vi tror att ett barn far illa.

— Det finns gemensamma regler kring arbetsmiljö och källsortering — att skydda barnen borde vara lika viktigt, säger han, och efterlyser en nationell utbildningssatsning.

Tips till chefer:

  • Skapa gemensamma rutiner.
  • Utbilda och följ upp att rutinerna efterlevs.
  • Ge direkta uppmaningar att anmäla vid misstanke.
  • Ta inte över ansvaret. Stötta personalen i att våga anmäla.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida