Stressadeav styrsystem

Stressadeav styrsystem
Illustration: Istockphoto

Chefer inom kvinnligt dominerad kommunal verksamhet sitter fast i uppföljningsmöten med ekonomer och hinner inte utveckla verksamheten.??

2 januari 2014

Inom skola och omsorg lämnas cheferna ensamma i en flod av olika styrsystem.Forskaren Lisa Björk har nyligen disputerat på en avhandling om deras organisatoriska förutsättningar. ?

— Kommunallagen kräver budget i balans och många chefer sitter i möten med ekonomer, ibland så ofta som en gång i veckan. De måste till exempel ha ständig kontroll på patientflödet för att veta hur mycket som ska beställas eller hur hög bemanningen ska vara, säger hon. ??

Att allt prissätts ger cheferna kontroll och argument för mer resurser, men det kräver också stora arbetsinsatser. ?

— Min huvudpoäng är att alla dessa styrsystem, som budget i balans, brukar­inflytande och kvalitetsarbete, tar tid och de flesta hinner inte utveckla verksamheten eller vara den närvarande chef de vill vara. Det går inte att göra allting bra när man ska ha lönesamtal för 40 eller 50 underställda och samtidigt sköta administration, uppföljning och rapportering.?

Under de fem år som Lisa Björk har studerat chefernas arbetsvillkor har hon sett en hel del horribla arbetssituationer.?

— Det handlar inte om individer och ”typiskt kvinnligt ledarskap”. Bristen på stöd inom de kvinnligt dominerade verksamheterna är en fråga om organisation och det borde diskuteras mer.

Avhandlingen

Forskningen består av enkäter och intervjuer med chefer inom kommunal omsorg, skola och teknisk verksamhet. Den ingår i Chefios, ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Göteborgs universitet och sju kommuner i Västsverige som pågår mellan 2008 och sommaren 2014.
Contextualizing managerial work in local government organizations

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida