Svårt att höja lönen i Västra Götaland

Svårt att höja lönen i Västra Götaland
Ingrid Frisk är kritisk till riktlinjerna. Foto: Anders Olsson

För att höja lönen inom Västra Götaland genom att byta tjänst krävs dels att arbetsuppgifterna förändras, dels att den nya och den gamla chefen är överens.

Det sägs i de nya riktlinjer för lönesättning som gäller alla anställda inom Västra Götalands-regionen.

I riktlinjerna sägs att lönesättningen inte får användas som konkurrensmedel och att lönen inte får höjas om man byter till ett likartat arbete på en annan arbetsplats, till exempel om man byter från en medicinsk vårdavdelning på ett sjukhus i Göteborg till en medicinsk vårdavdelning på ett annat sjukhus i Göteborg.

Dessutom, för att lönen ska kunna höjas krävs att chefen på den nya arbetsplatsen först kommer överens om detta med chefen på den gamla arbetsplatsen.

– Syftet är inte att hålla nere lönerna  utan för att vi måste ha en sund och rättvis lönesättning, säger personaldirektören Lena Larsson, som är den som undertecknat riktlinjerna.

Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk (bilden) är kritisk till riktlinjerna. Hon säger att de visar att arbetsgivaren lever kvar i 1970- och 1980-talens syn på arbetet och lönen.

– De verkar tro att till exempel alla barnmorskor ser likadana ut och att de med en likartad tjänst arbetar på samma sätt överallt. De har inte förstått att man arbetar på olika sätt även om verksamheten i grunden är densamma.

Ingrid Frisk säger också att cheferna försätts i en omöjlig situation.

– Riktlinjerna är ett hinder både i rekryteringen av personal i allmänhet och de med specialkunskaper, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida