Tärande att vara första linjens chef

Det sliter att ständigt ha många bollar i luften och att tvingas slåss för självklara saker, anser Eva Risén.

Efter 13 år som chef för olika avdelningar på Hudiksvalls sjukhus slutar Ewa Risén för att bli hygiensjuksköterska i landstinget.

De senaste fyra åren har hon varit avdelningschef för en ortopedavdelning och har trivts bra med det. Men hon sticker inte under stol med att det tär på orken att vara första linjens chef inom sjukvården.

Med självklara saker menar hon till exempel semesterplaneringen. Alla vet att besked om vårdplatser och bemanning måste fram fort för att vikarier ska hinna rekryteras. Ändå var det länge så att beskedet inte kom förrän någon månad innan semestrarna hade börjat.

Hon är inte ensam om att tycka att det är slitsamt att vara avdelningschef. Bernice Skytt, sjuksköterska och doktorand vid Uppsala universitet, har studerat vad som får chefer att sluta.

Via brev och enkäter har hon inhämtat chefers syn på sitt jobb.

– De berättar om otydliga uppdrag, om hur de har varit klämda mellan medarbetare och ledning och hur de har tvingats genomföra förändringar och medverka i omorganisationer som de egentligen inte har ansett försvarbara.

Avdelningschefernas uppdrag har blivit mer utsatt, anser Bernice Skytt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida