Tvingade fram plan för mer inflytande

Tvingade fram plan för mer inflytande
– Vi blev väldigt upprörda, säger Gunnel Persson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Halland. Foto: Ulf Huett

När löneöversynen i Halland inleddes stod det klart att första linjens chefer inte hade något att säga till om. Upprörda förtroendevalda satte klackarna i marken.

Årets löneöversyn i Halland är besvärligare än någonsin. Hela processen stannade upp när Vårdförbundets förtroendevalda fick syn på regionens beslutsordning, där det tydligt framgick att första linjens chefer inte har något att säga till om när det gäller löner och arbetstider.

— Vi blev väldigt upprörda när vi fick svart på vitt att första linjens chefer inte har mandat att göra någonting. Det enda de har fullt ansvar för är arbetsmiljön — som om inte allt hänger ihop, säger Gunnel Persson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Halland.

I beslutsordningar framgår vem som har mandat att besluta vad. Det var när en ny sådan för sjukhusen i Halland kom på bordet vid samverkan som det stod klart för de förtroendevalda hur minimalt chefernas inflytande var.

— Den här beslutsordningen förutsätter ett annat löneavtal. Om inte närmaste chef har något som helst att säga till om när det gäller verksamhetens behov bör våra medlemmar ha sina lönesamtal med verksamhetsområdescheferna i stället, säger Gunnel Persson.

När hon konfronterade arbetsgivaren med att den nya beslutsordningen bryter mot löneavtalets intentioner fick hon till svar: ”Oj, det tänkte vi inte på”. Det tror Gunnel Persson vad hon vill om.

— De säger att första linjens chefer är viktiga, men även om det blev extra tydligt nu har vi inte sett någon vilja att ge dem inflytande över löneprocessen tidigare heller, säger hon.

Till sist har arbetsgivaren gått med på att ta fram en åtgärdsplan där det beskrivs hur första linjens chefer ska få mer inflytande. Gunnel Persson ser lite ljusare på situationen, men en sak har motsättningarna fört med sig:

— Löneöversynen kommer att ta tid och vi bedömer att medlemmarna inte får ut sina nya löner förrän i oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida