Tvingas bortse från etiken

3 maj 2016

I en ny rapport från Borås högskola har 345 chefer besvarat en enkät. Svaren visar att de ofta ställs inför etiska dilemman och tvingas ta beslut som strider mot egna värderingar och mot patienternas behov. Störst effekt för att motverka de konflikterna har olika form av chefsstöd. ?

Rapporten: Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar. Högskolan ?i Borås 2016.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida