Ulrika klev framur skuggan

Ulrika klev framur skuggan
Ledarprofil. Ulrika Christensen såg till att göra sig synlig bland personalen, lyssnade på olika parter och tog hjälp av den genomförda arbetsmiljöanalysen.

Sjuksköterskan Ulrika Christensen tog på sig att axla chefsrollen vid kirurgen och ortopeden på sjukhuset i Varberg. Ett av Vårdsveriges tuffaste uppdrag.

8 februari 2012

Förra vinterns infekterade schism mellan läkare och sjukhusledning i Varberg skapade nyhetsrubriker då kulmen nåddes med en temporär nödstängning av akutmottagningen. I centrum för konflikten stod misslynta läkare på kirurg- och ortopedklinikerna som i stridens hetta bland annat tvingade bort sin gemensamma verksamhetsområdeschef.?

Sjukhusledningen tillsatte en konsult från Ledningsbolaget som tillfällig chef för de turbulenta klinikerna. Men det behövdes också en biträdande chef. Budet gick till Ulrika Christensen, sjuksköterska med fem års ledar­erfarenhet som avdelningschef för ortopedmottagningen på sjukhuset i Halmstad. Det kom oväntat, men hon tackade ja, utan någon större eftertanke.

— Sen fick jag veta att konsulten hade hoppat av. Så då stod jag där… Jag tänkte att jag kan ju bara göra mitt bästa och antog utmaningen.?

Hastigt och lustigt hade Ulrika Christensen blivit ensam chef över ett veritabelt getingbo. Hon frågade sig snart vad hon hade gett sig in på. Allra svårast kändes det under första mötet med ledningsgruppen för klinikerna. ?

— Det var en chock att inse att jag skulle leda genom andra chefer, vilket jag inte hade någon erfarenhet av. Att komma ut i verksamheten som en okänd sjuksköterska från Halmstad var heller ingen enkel match. Bland ortopeder och kirurger fanns mycket aggression och besvikelse. ??

Utifrån sin tolkning av gott ledarskap — ”tydlighet, ärlighet och mod” — tog Ulrika Christensen itu med sitt uppdrag. Att hon kom utifrån och inte hade någon koppling till de många tvistefrågor som fanns mellan sjukhusledningen och grupper av läkare visade sig vara en fördel. I vissa fall var konflikthärdarna mångåriga. ?

— Jag satte mig inte in så mycket i detaljerna kring vad som varit, utan valde att ha fokus framåt och försöka lösa ett problem i taget. Annars hade det aldrig gått att komma vidare. ?

Hon gjorde sig synlig i verksamheten, lyssnade på olika parter och tog hjälp av den arbetsmiljöanalys som gjordes av ett konsultföretag i våras, där samtliga läkare på kirurgen och ortopeden blev intervjuade. ?

— Det stod klart att förbättrings­potentialen var stor, säger hon diplomatiskt.?

Den slutsatsen är det lätt att instämma i efter en titt i konsultföretaget Springlifes analys av läget; en toppstyrd verksamhet med osynliga mellanchefer och ett närmast obefintligt förtroende för sjukhusledningen. Därtill en sedan länge etablerad kultur där vissa själva kunde styra sina scheman som de ville. ?

Ulrika Christensen saknade sannerligen inte utmaningar.? ?

Den tändande gnistan till förra vinterns kalabalik på sjukhuset var några uppseendeväckande avvikelserapporter om just frånvarande läkare på akutmottagningen. De berörda läkarna ställdes till svars av sjukhusledningen bland annat vid stormiga stormöten. ?

Ulrika Christensen konstaterar att kulturen med självsvåldiga läkare är otidsenlig och av allt att döma på väg att fasas ut.?

— Det har sett likadant ut i hela landet. I Norrland kunde exempelvis operationsverksamheten på ett sjukhus stängas helt för att läkarna skulle ut på älgjakt. Nu är systemen mer öppna och man kan se hur mycket tid var och en har arbetat. ??

En ledarskapsutbildning har påbörjats. Mellanchefernas ställning ska bli starkare och information och beslut från sjukhusledningen förmedlas av närmaste chef till berörd personal.?

Under intensiva arbetsveckor på bortåt sextio timmar har Ulrika Christensen varit med och dragit i gång en omfattande restaurering av sjukhusets skadeskjutna organisation. Mindre toppstyrning och ökad teamkänsla har varit ledfyrar. Handlingsplaner har upprättats av såväl sjukhusledningen som av läkarna och deras närmaste chefer.?

— Målen ska vara klara, tydliga och enkla. Alla ledningsgrupper på alla nivåer ska obligatoriskt utbildas i hur man jobbar med mål och målbeskrivningar, säger hon.??

I grund och botten handlar allt om att återställa både personalens och allmänhetens förtroende för sjukhuset i Varberg. Att få behålla och i framtiden kunna rekrytera erforderlig kompetens är den stora utmaningen, konstaterar Ulrika Christensen.?

Vid årsskiftet avslutades hennes uppdrag och nya verksamhetschefer — en för varje klinik — har tagit över stafettpinnen. En av dem heter Ulrika Christensen, eftersom det saknades kandidater till chefstjänsten på kirurgen. ?

— Jag blir kvar där under rekryteringsperioden och har vikariat fram till september. Det känns bra tycker jag. Ett sådant här arbete kan lätt bli vanebildande…?

Hon framhåller gärna det stöd och den uppmuntran hon mött från alla håll under sin tid på sjukhuset och hon tycker att de är på rätt väg.?

— Vi har stoppat båten och nu ska den på rätt köl!

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida