skiftarbete

Våga säg nej till ohälsosamma scheman

Våga säg nej till ohälsosamma scheman
Schemaexperten Myrna Palmgren vet att chefer ofta möter motstånd när de vill lägga hälsosamma scheman.

Det finns mycket forskning kring vad som är ett hälsosamt arbetsschema. Men hur gör chefen när medarbetarna ändå vill jobba morgon efter ett kvällspass och på olika sätt komprimera arbetstiden?

— Vården behöver bemannas dygnet runt och personalen vet att de kommer att behöva jobba både nätter och helger. Då är det extremt viktigt att man har ett schema som möjliggör återhämtning.

Det säger Myrna Palmgren, matematiker och expert på bemanningsplanering. Hon är anställd i Region Östergötland, men ägnar också mycket tid åt att åka runt i landet och lära chefer hur de ska lägga scheman.

Forskningen visar

I en serie artiklar i de senaste numren av Vårdfokus har vi belyst skiftarbete och lyft fram hur man ska tänka kring scheman, sömn, mat och träning när man jobbar skift (läs alla artiklar på vardfokus.se/skiftarbete).

När det gäller arbetstider och scheman visar forskningen att:

  • det inte är hälsosamt att arbeta för många pass i följd, det vill säga komprimera arbetstiden
  • man inte bör arbeta mer än högst tre–fyra nätter i följd och gärna ha möjlighet till vila under nattpasset
  • schemat ska vara framåtroterat, dag-kväll-natt, och inte tvärtom
  • man inte ska gå på ett tidigt dagpass efter att ha arbetat kväll

Stort motstånd

De här råden är ofta väl kända både bland chefer och personal, ändå finns det många som börjar tidig morgon efter ett kvällspass och som gärna lägger så många pass som möjligt efter varandra för att få mer ledighet senare.

— Ja, det är ofta ett stort motstånd mot att lägga mer hälsosamma scheman när medarbetarna får välja fritt, det är en kultur som är svår att ändra på. De chefer jag har arbetat med och som har lyckats bra är tydliga, säger Myrna Palmgren.

Det är viktigt att vara transparent och rak och säga hur det är, framhåller hon. Att ändra på en kultur är ett långsiktigt arbete som ska ske i samarbete med fack och personal. Självklart ska man som chef försöka ta hänsyn till individuella önskemål och visa att man bryr sig, men det får inte gå ut över medarbetarnas hälsa eller verksamhetens behov och mål.

Luta sig mot forskningen

— Den här målkonflikten har många chefer problem med i dag. Jag brukar ge rådet att man ska hålla sig till det som man vet är en bra grund och som inte ändrar sig över tid. Att det finns forskning som visar vad som är hälsosamt kan man luta sig emot som chef. Det finns också tydliga direktiv i hälso- och sjukvårdslagen att vi ska planera efter patienternas behov. Det ger cheferna en stabil grund.

Myrna Palmgren förstår att i dagens läge med sjuksköterskebrist är det lätt att ta till kortsiktiga lösningar och locka med specialscheman.

— Men det är inte rätt väg att gå utan det handlar om att långsiktigt bygga upp en bra arbetsplats som fungerar, där medarbetarna är stolta, har möjlighet att göra ett bra jobb, har roligt på jobbet och där cheferna är tydliga och transparenta. De arbetsplatserna får ett bra rykte och har oftast lätt att rekrytera, säger Myrna Palmgren.

Forskning: det utmärker en bra arbetsplats

Varje gång man kommer till en arbetsplats där folk trivs och mår bra finns det en bra chef, menar Myrna Palmgren. Forskning visar att det framför allt är tre saker som gör en arbetsplats attraktiv:

  • Du har en tydlig chef som du litar på och respekterar.
  • Du känner dig stolt över ditt jobb och känner att du gör ett bra jobb.
  • Du har en bra relation till kollegerna och har roligt på jobbet.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida