Vägrar prova nytt

Bland chefer finns ett motstånd mot att använda pålitliga bedömningsverktyg vid rekrytering av personal. I en doktorsavhandling från Stockholms universitet försöker forskaren förstå och förklara varför. Studierna visar bland annat att chefer som tror på sin förmåga att anställa är mindre benägna att ändra strategi och använda sig av nya verktyg.?Avhandlingen: Employee selection: mechanisms behind practitioners´ preference for hiring practices. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida