Välkomnar akutchefers avhopp på Akademiska sjukhuset

Välkomnar akutchefers avhopp på Akademiska sjukhuset
Kristina Lundholm väntar fortfarande på besked om sin framtid på Akademiska sjukhuset. Foto: Lasse Modin

Kristina Lundmark är avdelningschefen på akuten som dramatiskt tvingades att lämna sitt uppdrag på Akademiska sjukuset i början av september. Hon ser verksamhetschefens och divisionschefens avhopp från akut- och rehabdivisionen som något av en upprättelse.

Som Vårdfokus tidigare har berättat råder det kaos på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Under de gångna veckorna har flera höga chefer lämnat sina uppdrag. Nyligen meddelade verksamhetschefen och divisionschefen på akut- och rehabdivisionen sina avgångar.

Kristina Lundmark tycker att de gjorde rätt.

– Divisionschefens ledarstil var inte bra och det bästa för divisionen var att han slutade. Som orsak uppgav han att han inte hade personalens förtroende. Även om det inte är hela sanningen så visar det att det inte går att i längden tvinga en hel arbetsgrupp att böja sina nackar och gå emot det de tror på, bara genom att hota med avsked, säger hon till Vårdfokus.se

Hon tycker att chefsavhoppen är ett bevis på att hon hade rätt när hon kritiserade deras idé att öppna en ny akutavdelning utan att tillföra mer personal.

När det gäller chefsavhoppen inom psykiatrin konstaterar Kristina Lundmark att det också är en division med stora problem.

– Akutdivisionen och psykiatrin har det gemensamt att de vårdar länets egna invånare. Där produceras inte högspecialiserad vård som kan säljas till andra landsting, och därför anses den vården inte lika fin. Det är två divisioner som har glömts bort av sjukhusledningen, säger hon.

Kristina Lundmark anser, i likhet med Agneta Wiberg, Vårdförbundets ordförande i Uppsala, att sjukhusledningen brister i sin helhetssyn och att ett av de stora problemen är indelningen av sjukhuset i sju divisioner. Alla med sin egen ledning.

Läget har försämrats

Men frågan är om det bara handlar om en felaktig organisation eller felaktiga beslut från högsta ledningen. När sjukhusdirektören Marie Beckman Suurküla aviserade sin avgång i förra veckan konstaterade hon i en intervju för Sveriges radios Upplandsnytt att sjukhuset har haft en överproduktion som de inte har fått kompensation för. Och landstingsdirektören Kerstin Westerholm sa att Akademiska står inför ett svårt ekonomiskt läge och att ekonomin har försämrats snabbt under hösten.

På frågan från radions reporter om sjukhusets budget är för snäv svarade landstingsrådet Erik Weiman: ”Det kan diskuteras. Vi behöver noga granska vad pengarna används till. Vid årsskiftet får en produktionsstyrelse i uppdrag att se över kostnaderna.

Agneta Wiberg har en liknande syn på Akademiska sjukhusets ekonomi.

– Jag tror inte att det bara handlar om att det behövs mer pengar, utan också om hur pengarna används, säger hon till Vårdfokus.se.

Kristina Lundmark för sin del väntar på att arbetsgivare och fack ska få tid att förhandla om hennes framtid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida