Vårdförbundet tar fram handlingsplan

Vårdförbundets kongress sa nej till förslag om en egen chefsförening och att chefskap ska innebära utträde ur förbundet. Däremot bifölls ett yrkande om fortsatt satsning på chefer — som är en strategiskt viktigt grupp för förbundet. Beslutet innebär att Vårdförbundet ska ta fram en nationell handlingsplan som beskriver vad förbundet erbjuder chefer så att det blir tydligt för alla.

4 juni 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida