”Vi vet redan vad som ger arbetsglädje”

”Vi vet redan vad som ger arbetsglädje”
Annika Lantz.

I Region Gävleborg ska chefer i extra medarbetarsamtal ta reda på vad som kan få personal att stanna kvar i vården. ”Onödigt”, säger forskare.??

10 juni 2015

Sjuksköterskor säger upp sig och bristen skapar problem i sjukvården. Men Annika Lantz, professor i psykologi vid Stockholms universitet, slår fast att forskare i nästan 100 år har vetat vad som motiverar medarbetare att stanna:

  1. Att göra saker som är betydelsefulla och i enlighet med ens värderingar.?
  2. Att utföra ett arbete där man ser resultat.?
  3. Att få ta ansvar.?

— Om det är okänt kanske vi forskare har del i det genom att fokusera för mycket på vad som gör arbetet roligt, utan att tillräckligt koppla till effektivitet och resultat, säger hon.??

För just att mäta effektivitet och resultat är något som den generella välfärdens medarbetare blivit väldigt upptagna av. I styrsystem, som New public management, förskjuts fokus bort från det som gagnar patienterna och personalens villkor glöms bort. Enligt Annika Lantz innebär NPM en detaljkontroll som skapar extraarbete och tar bort arbetsglädje. ?

— När fokus ligger på resultat och utvärdering tvingas sjuksköterskor och chefer att ägna mycket tid åt annat än vårdarbete. Som chef kan man inte leda utan autonomi och inom vården kommer alltför många arbetsuppgifter från administrativa funktioner, säger hon.

??Känslan av meningsfullhet kräver delaktighet — att få vara med och formulera målen för verksamheten. Inte bara utföra arbetet. En insikt som inte ligger till grund för hur arbetsplatser är utformade, anser psykologiprofessorn.

Mer om motivation

Den brittiske forskaren Michael West, professor vid Lancaster University, har funnit att ett välfungerande ledarskap, omtanke om personalen och effektivt teamarbete är framgångsfaktorer i organisationer.

Läs mer: http://korta.nu/west 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida