Vill stärka chefer

11 juni 2019

Framtiden kräver förändringar av hela sjukvårdssyste-met och chefer som ska leda ut- vecklingen behöver stöd. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är nu klar med sin rapport om vad cheferna behöver. Tid att reflektera är en sak, att utveckla den personcentrerade vården en annan. Myndigheten föreslår också att uppdraget tydliggörs, antalet medarbetare ses över och att chefer ges administrativt stöd. Rapport 2019:3. Åt samma håll.

Läs rapporten: tinyurl.com/sammahall

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida