Akademiska överträdde sjuksköterskors delegeringsansvar

Akademiska överträdde sjuksköterskors delegeringsansvar
Sjuksköterskor ansvarar för delegering av injektioner. Men det missade verksamhetschefen på bild- och funktionsmedicinskt centrum vid Akademiska.

Verksamhetschefen på bild- och funktionsmedicinskt centrum gav läkarstudenter rätt att injicera — tvingas backa efter tillrättavisning från Vårdförbundet.

Vårdfokus har tidigare berättat att Akademiska sjukhuset i Uppsala haft stora problem att rekrytera röntgensjuksköterskor till sommarvikariat. För att slippa dra ner på verksamheten har man i år prövat att ta in läkarstudenter i stället. De är formellt sett läkarassistenter och ska gå bredvid legitimerade röntgensjuksköterskor.

Vårdförbundet har kritiserat beslutet, främst för att arbetsbelastningen ökar för de röntgensjuksköterskor som tvingas agera handledare.

”Borde känna till reglerna”

Nu har Vårdförbundet fått tillfälle att slå arbetsgivaren på fingrarna. Det visar sig nämligen att verksamhetschefen på bild- och funktionsmedicinskt centrum delegerat läkarassistenterna att ge injektioner, trots att denne själv är läkare.

– Det är sjuksköterskor som ska delegera injektioner. Enligt författningen ska sådana här arbetsuppgifter delegeras av den som vanligtvis utför dem. Som verksamhetschef borde man känna till Socialstyrelsens regler, säger Monica Hedström Carlsson, ordförande för Vårdförbundets Uppsalaavdelning, till Upsala Nya Tidning.

Vårdförbundet påtalade missen och fick vid en förhandling stöttning av chefsläkarna. Nu har verksamhetschefen erkänt misstaget och försäkrar att delegeringen hädanefter ska följa gällande lagstiftning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida