Åldersbedömning pausas tillfälligt

9 januari 2018

Metoderna vid åldersbedömningar av asylsökande, visdoms­tänder röntgas och knäleden undersöks med magnetkamera,?har kritiserats för att vara oveten­-?skapliga. Bland annat visar forskning att knäleden hos flickor mognar tidigare än vad man hittills trott, vilket innebär en risk för att de felaktigt bedöms som vuxna. ?

Rättsmedicinalverket, som ansvarar för undersökningarna, har pausat undersökningar av flickor till i slutet av januari 2018 och Migrationsverket har stoppat alla asyl- och åldersbeslut som gäller flickor. Totalt rör det cirka 200.

?Ett 20-tal flickor har fått avslag på sin asylansökan på grund av att knäleden bedömts som mogen. Dessa beslut rivs inte automatiskt upp men flickorna kan ansöka om verkställighetshinder.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida