Åldersbedömning startar snart

Rättsmedicinalverkets upphandling av medicinska åldersbedömningar på asylsökande barn och ungdomar är nu klar. I samtliga sex geografiska regioner som upphandlingen har delats in i kommer det att finnas möjlighet till både magnetkameraundersökning av knäled och röntgenundersökning av visdomständer.?

Den upphandlade kapaciteten i varje region ligger på minst ?500 undersökningar i månaden, vilka beräknas vara i gång under det första kvartalet 2017.

?Leverantörer för magnetkameraundersökning är Aleris och Unilabs. Leverantörer för röntgenundersökning av visdomständer är Boneprox och Karolinska institutet. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida