Åldersbedömning

Ålderstest ses över

3 februari 2016

I höstas meddelade regeringen att man vill återuppta den medicinska åldersbedömningen av asylsökande barn. Men eftersom dagens metod med tand- och handröntgen anses osäker har Socialstyrelsen påbörjat en översikt av den vetenskapliga litteraturen. En av metoderna som granskas kommer från den internationella ungdomsfotbollen, som sedan många år använt magnetkamera för att kontrollera spelares ålder.

Senare i vår fattar Socialstyrelsen beslut om eventuella ändringar av de nuvarande riktlinjerna, från 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida