Strålning

Åratals forskning ger lugnande besked om mobilen

Åratals forskning ger lugnande besked om mobilen
Ingenting stärker misstankarna om att mobiltelefoner ger cancer. Men forskarna vågar inte utesluta långsiktiga effekter. Bild: Mostphotos

Misstankarna om att mobiltelefoner och trådlösa nätverk ger cancer blir allt svagare. Men några säkra slutsatser för långtidsanvändning går inte att dra, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

I går presenterade Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) sin årsrapport. Under ett seminarium redogjorde ett antal internationella forskare för slutsatser som kan dras efter 13 års forskning.

Emilie van Deventer-Perkins, forskare från WHO, underströk vikten av att undersöka hur mycket patienter exponeras för EMF av olika slag i sjukvården, en forskning hon tycker saknas.

Hinner inte med

Hon efterlyste också mer forskning på både medicinsk och icke-medicinsk utrustning som säljs via nätet, och tog en pryl som påstås stimulera hjärnan (tDCS) och har ungdomar som främsta målgrupp, som exempel. 

– Vi hinner inte utvärdera ny teknik innan den kommer ut på marknaden, sa hon.

Magnetresonanstomografi, MRI, som används mycket för diagnostik i sjukvården, skapar mycket starka statiska magnetfält och radiofrekventa fält i kombination. Rör man sig snabbt i magnetiska fält kan man få yrsel, ljusförnimmelser och metallsmak i munnen, visar korttidsstudier på sjukvårdspersonal.

Svårtydda resultat 

Odlade celler som utsatts för statiska fält reagerar med oxidativ stress, enligt studier, medan djur som utsatts för mycket högre kraftfält inte visat sig få några skador. I rapporten nämns vid flera tillfällen att oxidativ stress i hög grad verkar kompenseras av mekanismer i kroppen.

Vissa samband mellan elektromagnetiska fält och ohälsa som tidigare framstått som klara, har med fler nya studier blivit alltmer svårtydda, enligt forskarna.

– Vi är fortfarande förvirrade, men på en högre nivå, sa professor Martin Röösli, Schweiz.

Det gäller framför alltsambandet mellan barnleukemi och närhet till kraftledningar. Ett samband finns men hur det ser ut är oklart.

Använda headset

Vad gäller användning av mobiler baseras kunskaperna man har på cirka 15 års användning. En epidemiologisk studie har gett vaga indikationer på att risken kan öka för gliom, en typ av hjärntumör, medan andra studier inte alls visat sådana effekter.

Att använda mobilen nära kroppen, det vill säga utan headset, är förmodligen sämre, konstaterade Martin Röösli, på direkt fråga från en åhörare om det inte är skadligt för barn med alla elektroniska prylar.

– Att ha en mobil som inte används i fickan, innebär ingen stor fara.

Forskarna har kunnat utesluta samband mellan lågfrekventa magnetfält och bröstcancer hos kvinnor, likaså för Parkinsons.

För dåliga studier

För Alzheimer ser man någon typ av samband vid kraftig exponering i yrket, men om det är ett orsakssamband kan man ännu inte avgöra. För ALS är studierna mer oklara.

Ett stort problem är att många studier har så dålig, påpekade flera av forskarna. Det är slöseri med pengar och arbete och de ”borde aldrig ha passerat tidskrifternas faktagranskning”, skriver författarna till årsrapporten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida