Bemanningsbrist bakom röntgenmiss i Sundsvall

Bemanningsbrist bakom röntgenmiss i Sundsvall
Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot landstinget i Västernorrland för att det saknas personal på röntgen vid Sundsvalls sjukhus. Arkivbild: Istockphoto

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar landstinget efter att stressad personal felbedömt röntgenbilder.

– Under de 20 år jag har varit här har några tjänster konstant varit vakanta. Radiologin expanderar hela tiden, efterfrågan på röntgen är så stor att personalresurserna alltid ligger lite back i förhållande till vad vi behöver, säger Liselott Mafi, verksamhetschef för bild- och funktionscentrum vid Sundsvalls sjukhus, med anledning av kritiken från Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan till Ivo gjordes av en patient, som under lång tid haft problem med magen. Gallsten misstänktes men två ultraljudsundersökningar pekade i olika riktning. För att kunna fatta beslut om eventuell operation genomfördes även en magnetkameraundersökning, MR.

Kritik mot läkare och sjukhus

Enligt läkaren fanns det inget som tydde på sten i gallblåsan eller gallvägarna. Men drygt åtta månader senare lades patienten in akut med misstänkt gallstenspankreatit. Vid eftergranskning av röntgenbilderna konstaterades ett tiotal gallstenar. Några veckor senare togs gallblåsan bort.

Enligt Ivo borde läkaren ha upptäckt stenarna i första läget. Läkaren får nu kritik eftersom diagnos och behandling av patienten försenades.

Men i beslutet framgår även att arbetsmiljön på röntgen är pressad. Det finns krav på ett högt granskningstempo, men störningsmoment av olika slag är vanligt. Vid det aktuella tillfället var läkaren hårt stressad. Ivo kritiserar Landstinget Västernorrland för brister i bemanningen samt för att arbetet vid röntgen inte organiserats och planerats tillräckligt ”för att säkra verksamhetens kvalitet”.

Röntgensjuksköterskor saknas

– Det är klart att risken för fel ökar om det är hårt tryck på personalen, det är jag helt övertygad om. Granskning är ett koncentrationsarbete, blir man avbruten av en ringande telefon eller liknande tappar man lätt tråden, säger verksamhetschefen Liselott Mafi.

Situationen har även lett till längre väntetider, exempelvis för MR. I dagsläget saknas 6 av 38 röntgensjuksköterskor. Enligt Liselott Mafi utbildas det för få, samtidigt som Sundsvall ligger mittemellan studieorterna Umeå och Uppsala.

– Vi jobbar hårt på rekryteringen men det räcker liksom inte till för oss, vi är för långt bort. En lösning är att växla kompetens mellan olika yrkesgrupper. Exempelvis kan röntgensjuksköterskor göra en hel del saker som läkare gör i dag, säger Liselott Mafi.

Vill rekrytera utomlands

Enligt henne har röntgen i Sundsvall totalt 22 läkartjänster, varav sju är ST-läkare. I dag saknas det fem specialister. Varje vecka går i snitt två stafettläkare in för att täcka upp så mycket som möjligt.

– Det är en enorm brist på radiologer. Vi har börjat titta på utlandsrekrytering. Men det är inte en klockren lösning, det är ganska lång startsträcka på de specialisterna. Vi försöker även utbilda så många ST-läkare vi orkar med att handleda.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-32649/2014-17

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida