Strålskydd

Oberättigad röntgen av benskörhet stoppas

Oberättigad röntgen av benskörhet stoppas
Risken för benskörhet och frakturer ökar med åldern. Men enbart ålder är inte ett tillräckligt kriterium för benskörhetsröntgen, fastslår Strålsäkerhetsmyndigheten. Arkivbild: TT

Att vara kvinna äldre än 49 år eller man och äldre än 59 är inte skäl nog för en bentäthetsröntgen. Det menar Strålsäkerhetsmyndigheten och förbjuder Unilabs typ av egenremiss på nätet.

På sajten CheckMyBones har människor som är oroliga för att de är bensköra, kunnat klicka i svar i ett frågeformulär för att utröna sina risker.  Kvinnor äldre än 49 år och män över 59 rekommenderas att röntga sig och en bokning som leder till undersökning görs direkt.

Bakom förfarandet ligger Unilabs AB som utför undersökningen av bentäthet i handen. Den kostar 1 000 kronor och betalas av personen själv.

Men nu har Strålsäkerhetsmyndigheten satt stopp för det som de anser vara en icke berättigad bedömning. Någon ytterligare kontroll av kriterier görs nämligen inte när patienten kommer till Unilabs, enligt Carl Bladh, inspektör vid myndigheten.

Måste finnas misstanke om sjukdom

– All strålning ska vara berättigad, det står i våra föreskrifter som är utfärdade utifrån strålskyddsförordningen. Det måste finnas en misstanke om sjukdom vid röntgen. Det är inte skäl nog att enbart vilja förvissa sig om att man är frisk.

Något stöd för att enbart ålder skulle vara ett tillräckligt skäl finns inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganen, riktlinjer som även patientorganisationen Osteoporossällskapet hänvisar till, enligt Carl Bladh.

Förbudet gäller frågeformuläret på CheckMyBones för berättigandebedömning.

Varför bara förbjuda användning av själva formuläret?

– Fungerar det inte får vi styra upp det på annat sätt. Vi har ju möjlighet att stänga ned verksamhet som inte uppfyller kraven men det har varken vi eller Unilabs intresse av, säger Carl Bladh

Han förklarar också varför människor inte har rätt att köpa röntgen ens om de betalar själva.

Reglerat i strålskyddslagen

– Det handlar ju om joniserande strålning, det är reglerat i strålskyddslagen och förordningar. Det finns exempel i andra länder där människor vill göra helkropps-ct (datortomografi) för att se om de har några sjukdomar men det är inte tillåtet enligt europeiska strålskyddsdirektiv heller, säger Carl Bladh.

I ett pressmeddelande förklarade Unilabs att de kommer att anpassa sin tjänst i enlighet med beslutet men vidhåller att de anser att metoden är bra.

– Vi anser att benskörhet är en underdiagnostiserad sjukdom där Sectras metod för röntgenundersökning av handen är en bra metod för att hitta riskindivider.

 

Större risk för äldre

Benskörhet, oesterporos, är en kraftigt underbehandlad sjukdom. Risken för en kvinna att få en benskörhetsfraktur i Sverige är 50 procent, för en man 25 procent, enligt läkarsajten Internetmedicin. Men risken ökar inte tvärt utan stiger med åldern. Vid 50 är risken för en kvinna 2-3 procent för en fraktur. Först i 80-årsåldern når risken 50 procent. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida