Checklista minskar risk

30 april 2013

När patienter får kontrast­medel i samband med röntgen är det viktigt att veta om de tillhör någon riskgrupp. En ny checklista har tagits fram vid Röntgen Öst, Centralsjukhuset Kristianstad. Läkaren och patienten går tillsammans igenom punkterna före undersökningen. Listan har distribuerats till Skånes alla sjukhus och ska i framtiden kopplas ihop med journalsystemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida