De vill nå männen

De vill nå männen
Jessika Norbeck och Eva Undrén vill synliggöra en grupp kvinnor som inte alltid prioriterar sig själva. Utlandsfödda kvinnor uteblir ofta från mammografin. Foto: André de Loisted

Om fler kvinnor ska genomgå screening måste männen inkluderas, menar röntgensjuksköterskan Eva Undrén och undersköterskan Jessika Norbeck.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor, var nionde drabbas. Men utlandsfödda kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden uteblir ofta från mammografin.?

— Vi behöver få hjälp att nå kvinnor som inte talar svenska, är analfabeter eller inte vana vid förebyggande hälsovård. De är ofta beroende av sina äkta makar, söner eller bröder för att ta del av samhället, säger Jessika Norbeck.??

Under de senaste fyra åren har hon och Eva Undrén besökt kvinnoföreningar, språkkaféer och moskéer i hela Skåneregionen för att informera om vikten av att få brösten undersökta regelbundet. Projektet kallas Vi ser det du inte känner och drivs av deras arbetsgivare Unilabs på flera orter i Sverige.?

— Det viktigaste är inte att alla gör undersökningen, utan att kvinnorna får tillräcklig kunskap för att fatta ett informerat beslut om de vill delta eller inte. Det handlar om jämlik vård, säger Eva Undrén.

??Utrustade med tolk håller de halvtimmeslånga föredrag och svarar sedan på frågor. Smittar bröstcancer? Varför ska man gå till sjukhuset om man inte är sjuk? Vad gör jag om min man inte vill ha en fru med bara ett bröst?

?Det finns mycket stigma kopplat till sjukdomen, något som delvis kan bero på avsaknad av kunskap om hur kroppen fungerar. Skrämmande bilder på fula ärr och stora tumörer är det som fungerar bäst för att få i gång samtalen, har de märkt.??

På träffarna är det bara kvinnor som deltar, något annat har inte varit möjligt hittills. Ibland kan stämningen behöva lättas upp lite och Jessika Norbeck visar hur hon tar ett stadigt om sina egna bröst.?

— Jag kan skoja till det och visa hur de ska göra egenundersökning, det är alltid uppskattat. Men det skulle jag aldrig kunna göra om det fanns män med i rummet, berättar hon.??

Ofta får de höra att kallelsen åkt direkt i soporna eftersom kvinnorna inte förstått vad det handlade om eller att ingen kunnat följa med dem till sjukhuset. Det är just här som det är angeläget att få med sig männen. ?

— Om fler förstår att risken att förlora en hustru eller mamma i bröstcancer minskar genom screening då kommer fler att delta, säger Eva Undrén.?

De funderar på att ta hjälp av en imam för att nå ut till männen. När budskapet är viktigt kan många bidra.

4 tips för att nå fler

  • Information på mässor och kvinnoföreningar
  • Lappar i tvättstugan
  • Möten på gym
  • Mobila mammografienheter
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida