Diagnos med magnetkamera

Det har länge varit möjligt att ta fram en bild på en arbetande hjärna med hjälp av magnetkamera, MRI. Nu hoppas forskare vid Linköpings universitet att det inom några år även ska gå att snabbt diagnostisera en hjärnskada, en hjärntumör eller begynnande alzheimer med hjälp av diffusions–MRI. Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har tilldelat 20 miljoner kronor till projektet ”Multidimensionell diffusions-MRI” där målet är att få fram en bild på cellnivå.?Bilden visar hjärnbanor framtagna med hjälp av data från diffusions–MRI.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida