Radiologi

Stockholm drar igång central röntgentjänst

Nu kopplas tio röntgenverksamheter i Stockholms läns landsting ihop för snabbare och enklare överföring av bilder.

Bilder och utlåtanden blir tillgängliga via en gemensam molntjänst varifrån verksamheterna kan se dem i sina egna system. Det är ett stort framsteg jämfört med i dag då vårdgivarna bara har direkt tillgång till sin egen röntgeninformation.

I dag ägnar personalen mycket tid åt att leta efter röntgenbilder med tillhörande text hos andra vårdgivare. Det slipper de snart. Med den nya lösningen behöver man inte längre länka, faxa eller buda äldre bilder och texter, enligt projektledaren Gustav Alvfeldt.

– Att tillgängliggöra och dela information på ett enklare och mer patientsäker sätt är en grundläggande del som senare kan byggas ut vidare med bland annat mer gemensamma arbetsflöden och beslutsstöd, meddelar han från Vitalis e-hälsomöte, där han föreläst om lösningen.

Förutom ökad patientsäkerhet och tidsvinster minskar risken för onödiga röntgenundersökningar, tjänsten är åtkomlig dygnet runt och en gemensam tjänst ger lägre kostnader, enligt landstinget.

Södersjukhuset är först ut med att testa tjänsten. Det sker längre fram i april. I sommar ska övriga tio verksamheter kopplas på.

Projektet kallas Grattis och står för Gemensam radiologitjänst tillgänglighet i Stockholm. Tjänsten för gemensam lagring och utbyte av röntgeninformation som upphandlats, kallas bild- och funktionstjänst, Bft.

I framtiden kan samma sak bli aktuell för medicinska bilder från fosterdiagnostik, ultraljud, och patologi.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida