Dubbel röntgen efter avtalsmiss

Fyra patienter röntgades två gånger efter kommunikationsbrister mellan Skaraborgs sjukhus i Skövde och ett privat företag. Det framgår av en anmälan som gjorts till Strålsäkerhetsmyndigheten. ?

Felen har skett på båda håll: sjukhuset följde inte rutinen att stryka på remisserna så att det tydligt framgick för bolaget att endast MR skulle göras. Samtidigt har bolaget missat att det endast var MR-undersökningar som var avtalade. En av åtgärderna för att undvika liknande misstag är att ett försättsblad skickas med samtliga remisser där det påtalas att det bara är MR-undersökningen som ska utföras.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida